Pro Wrestling Archives

IWGP Junior Heavyweight Tag Team Titles

There is currently no picture of this title
# Wrestler 1 Wrestler 2 Event Location Date Notes
21 Prince Devitt Minoru Sapporo, Japan 21/Jul/08
20 Jushin Liger AKIRA Tokyo 17/Feb/08
19 Minoru Prince Devitt Tokyo 27/Jan/08
18 Dick Togo TAKA Michinoku Tokyo 02/May/07
17 Jado Gedo Shizuoka 08/Jul/06
16 El Samurai Yuusuke Taguchi Tokyo 19/Feb/06
15 Minoru Hirooki Goto Tokyo 14/May/05
14 Koji Kanemoto Wataru Inoue Tokyo 04/Mar/05
13 Jado Gedo Osaka 05/Jun/04
12 Brian Danielson Curry Man Tokyo 12/Mar/04
11 Jado Gedo Sendai 29/Nov/03
10 Jushin Liger Koji Kanemoto Kobe 26/Jan/03 Was vacated on November 4th 2003 because Koji suffered a checkbone injury.
9 Tsuyoshi Kikuchi Yoshinobu Kanemaru Tokyo 29/Aug/02
8 Jushin Liger Minoru Tokyo 02/May/02
7 Jado Gedo Sapporo 20/Jul/01
6 Jushin Liger El Samurai Tokyo 06/Mar/01
5 Koji Kanemoto Minoru Tokyo 25/Jun/00
4 Shinjiro Ohtani Tatsuhito Takaiwa Morioka 13/Jul/99
3 Jushin Liger Tiger Mask IV Tokyo 10/Apr/99
2 Kendo Kashin Dr. Wagner Jr Tokyo 04/Jan/99
1 Shinjiro Ohtani Tatsuhito Takaiwa Osaka 08/Aug/98